ღ Autoren Interviews

Hier liste ich zur besseren Übersicht die Interviews mit den Autoren auf. Die Interviews wurden von mir geführt für das Forum "Bücherträume" wo ich selber Moderatorin war. Seit einiger Zeit allerdings führe ich die Interviews nun selber für meinen Blog.
 Die mit  gekennzeichnet sind immer die neusten.


Seit einiger Zeit führe ich die Interviews jetzt nur noch für meinen Blog!

A
Anderson, Poppy J.

B
Brandschwert, Sönke
Bartsch, Carina
Bruske, Tanja
Bürger, Sabine
Bears, Janessa
Bordermann, Isabell

C

D
Deancon, Zsofia
Deitermann, Iris 

E
Ernst, Susanna
Engelmann, Gabriella 

F
Fitzek, Sebastian
Frost, Amanda
Freytag, Anne
Fischer, Judith
Florean, Sandra

G
Gier, Kerstin
Gembri, Kira
Gercke, Martina
Greco, Kirsten

H
Henke, Sandra
Hotel, Nikola
Hoppe, Rosita

I

J
Jurk, Jurenka

K
Koßmann, Andrea
Koppold, Katrin

L
Luc, Jane
Loyelle, Anna
Linnhe, Stephanie

M
Maan (van de), Ela

N
Neuhaus, Nele

O
Orlowski, Britta

P
Pala, Ivo
Pistor, Elke
Piel, Katja

Q

R
Rodeit, Katrin

S
Sabbag, Britta
Spencer, Kristy & Tabiat Lee
Sunday, Kate
Schier, Petra  
Szillat, Antje
Stienen, Rike
Singer, C.M
Speckmann, Ann-Kathrin
Seiberth, Dominik
Schwermer, Melisa
Schiller, B.C

T
Taylor, Charlotte

U

V

W
Wertenbroch, Simone

X

Y

Z

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen